video

Instytut Filologii Polskiej UKSW - film promocyjny

Instytut Filologii Polskiej UKSW - film promocyjny

Dr Evangelina Skalińska, ceniony norwidolog, opowiada o swojej drodze od studentki polonistyki do badaczki pełniącej funkcję wicedyrektora Instytutu Filologii Polskiej UKSW.   [kod]
Polonistyka jest podróżą

Polonistyka jest podróżą

O tym, jak pasjonującą podróżą może być studiowanie polonistyki, opowiadają studenci i pracownicy Instytutu Filologii Polskiej UKSW. [kod]
Studenci IFP UKSW

Studenci IFP UKSW

Dlaczego #polonistykaUKSW? Na to pytanie odpowiadają Weronika Rychta i Maciej Koszewski, studenci Instytutu Filologii Polskiej. [kod]
Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców

Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców

Instytut Filologii Polskiej to miejsce przyjazne obcokrajowcom, a także studentom planującym karierę lektora. O Szkole Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców oraz specjalizacji glottodydaktycznej opowiada dr Karolina Zioło-Pużuk. [kod]
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

"Można z nimi rozmawiać jak z młodymi historykami literatury. Bardzo często jest tak, że już po kilku latach wracają do Instytutu Badań Literackich, ponieważ skończyli studia polonistyczne w Polsce i zamierzają teraz uzyskać stopień doktora (...) - mówi dr hab. Tom