Stypendium projakościowe

Dodano: 2019-09-05 18:07:16 Data edycji: 2019-10-02 21:17:23

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

  • Regulamin zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - do pobrania
  • Wzór wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dla doktorantów I roku - do pobrania
  • Wzór wniosku zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dla doktorantów II-IV roku (wersja obowiązująca od 2018 roku) - do pobrania