Listy rankingowe

Dodano: 2019-09-05 18:06:25 Data edycji: 2019-10-03 18:36:56
20.11.2018 r.
Stypendia - listy rankingowe 2018/2019
Listy rankingowe do stypendium doktoranckiego --> do pobrania
Listy rankingowe do stypendium projakościowego --> do pobrania
Ostateczne decyzje o liczbie przyznanych stypendiów podejmuje Rektor.
Decyzje o przyznaniu bądź nieprzyznaniu stypendiów będą rozsyłane pisemnie za potwierdzeniem odbioru.
 
22.11.2017 r.
Stypendia - listy rankingowe 2017/2018
Listy rankingowe do stypendium doktoranckiego --> do pobrania
Listy rankingowe do stypendium projakościowego --> do pobrania
Ostateczne decyzje o liczbie przyznanych stypendiów podejmuje Rektor.
Decyzje o przyznaniu bądź nieprzyznaniu stypendiów będą rozsyłane pisemnie za potwierdzeniem odbioru.

17.11.2016 r.
Stypendia - listy rankingowe 2016/2017
LISTA RANKINGOWA - STYPENDIUM DOKTORANCKIE I ROK
LISTA RANKINGOWA - STYPENDIUM DOKTORANCKIE II ROK
LISTA RANKINGOWA - STYPENDIUM DOKTORANCKIE III ROK
LISTA RANKINGOWA - STYPENDIUM PROJAKOŚCIOWE I ROK
LISTA RANKINGOWA - STYPENDIUM PROJAKOŚCIOWE II ROK
LISTA RANKINGOWA - STYPENDIUM PROJAKOŚCIOWE III ROK
 
Ostateczne decyzje o liczbie przyznanych stypendiów podejmuje Rektor.
Decyzje o przyznaniu bądź nieprzyznaniu stypendiów będą rozsyłane pisemnie za potwierdzeniem odbioru.

18.11.2015
Stypendia - listy rankingowe 2015/2016
LISTA RANKINGOWA - STYPENDIUM DOKTORANCKIE (I ROK)
LISTA RANKINGOWA - STYPENDIUM PROJAKOŚCIOWE (I ROK)
LISTA RANKINGOWA - STYPENDIUM DOKTORANCKIE (II ROK)
LISTA RANKINGOWA - STYPENDIUM PROJAKOŚCIOWE (II ROK)
 
Ostateczne decyzje o liczbie przyznanych stypendiów podejmuje Rektor.
Decyzje o przyznaniu bądź nieprzyznaniu stypendiów będą rozsyłane pisemnie za potwierdzeniem odbioru.