Stypendia

Listy rankingowe

20.11.2018 r. Stypendia - listy rankingowe 2018/2019 Listy rankingowe do stypendium doktoranckiego --> do pobrania Listy rankingowe do stypendium projakościowego --> do pobrania Ostateczne decyzje o liczbie przyznanych stypendiów podejmuje Rektor. Decyzje o przyznaniu

Stypendium doktoranckie

Pliki do pobrania: Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wzór wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego - studenci I roku Wzór wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego - studen

Stypendium projakościowe

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych Regulamin zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie -