Przebieg studiów

aktualności

Pobieranie treści z

odwołane zajęcia

Pobieranie z: Przed oddaniem strony zaktualizować do najnowszej aktualizacji aktualności.

plan zajęć

Plan zajęć - studia doktoranckie z zakresu literaturoznawstwa Plan zajęć w semestrze zimowym 2018/2019: przedmioty obowiązkowe - do pobrania Plan zajęć w semestrze zimowym 2018/2019: przedmioty do wyboru - do pobrania Plan zajęć w semestrze zimowym 2017/2018 - do pob

zaliczenie roku

Do zaliczenia roku wymagane jest: zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w programie studiów, udokumentowane wpisami do indeksu i do systemu USOS, złożenie pozytywnej opinii opiekuna naukowego/promotora (o postępach naukowych, postępach w pracy

sesja

Sesja egzaminacyjna na studiach doktoranckich Sesja poprawkowa semestru zimowego 2017/2018: Dyżur prof. Anny Szczepan-Wojnarskiej odbędzie się 27 lutego 2018 r. w godzinach 8:30-9:30, sala 329. Zimowa sesja egzaminacyjna 2017/2018: I rok Egzamin z Metod pracy naukowej z

praktyki

Zasady realizacji praktyk doktoranckich Podstawy prawne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 z późn. zm.), art. 197, p. 3: „Uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych w uczelni mają także obowiązek odbywa

przewód doktorski

przewód doktorski

przewód doktorski przewód doktorski przewód doktorski

efekty kształcenia

Plik do pobrania Efekty kształcenia

program kształcenia

Program studiów doktoranckich z zakresu literaturoznawstwa do pobrania: obowiązujący Doktorantów przyjętych od roku 2017/2018 obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku 2016/2017 obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku 2015/2016 obowi

info. prawno-formalne

info. prawno-formalne info. prawno-formalne info. prawno-formalne