Informacje ogólne

Dodano: 2019-08-15 14:32:48 Data edycji: 2019-10-02 20:58:59
Wydział Nauk Humanistycznych UKSW, po uzyskaniu uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego, uruchomił w roku akademickim 2014/2015 studia doktoranckie na kierunku filologia polska w zakresie literaturoznawstwa.
Podstawy organizacyjne i programowe: Regulamin Studiów Doktoranckich na UKSW.
Za organizację studiów doktoranckich oraz realizację programu odpowiadają Dziekan oraz - bezpośrednio - Kierownik Studiów Doktoranckich, który w tym zakresie współpracuje z kierownikami wewnętrznych jednostek organizacyjnych Wydziału.
Celem studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW jest przekazanie wiedzy specjalistycznej, a zarazem ogólnohumanistyczne wykształcenie z uwzględnieniem tradycji rodzimej uczelni i wydziału.
Studia doktoranckie prowadzone są w trybie stacjonarnym. Obowiązek realizacji programu studiów jest jednakowy zarówno dla doktorantów stypendiowanych, jak i niestypendiowanych.
 
PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA
EFEKTY KSZTAŁCENIA
 
UCZESTNICTWO W TOKU DYDAKTYCZNYM (PRAKTYKI DYDAKTYCZNE):
Doktoranci są zobowiązani do uczestniczenia w toku dydaktycznym kierunku i/lub specjalności studiów w wymiarze minimum 10, maksimum 90 godzin w ciągu roku.
Więcej informacji dotyczących zaliczenia praktyk dydaktycznych na studiach doktoranckich
 
INFORMACJE DLA KANDYDATÓW
INFORMACJE DLA DOKTORANTÓW