Szkoła doktorska

Informacje ogólne

Wydział Nauk Humanistycznych UKSW, po uzyskaniu uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego, uruchomił w roku akademickim 2014/2015 studia doktoranckie na kierunku filologia polska w zakresie literaturoznawstwa. Podstawy organizacyjne i programowe: Regulamin Studiów

Przebieg studiów

Przebieg studiów Przebieg studiów Przebieg studiów Przebieg studiów

Stypendia