Struktura Instytutu

Władze

Od początku istnienia Instytutu funkcję Dyrektora sprawował prof. UKSW dr hab. Tomasz Chachulski. Od 1 września 2008 r. do 1 października 2009 r. funkcję tę sprawował prof. UKSW dr hab. Piotr Mitzner. Od 1 października 2009 r. do 30 września 2012 r. obowiązki Dyrektora Insty

Katedry

STRUKTURA INSTYTUTU 1. Katedra Współczesnego Języka Polskiego Kierownik Katedry – dr hab. Anna Kozłowska Zakład Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców p.o. Kierownik Zakładu- dr Karolina Zioło-Pużuk Zakład Badań nad Językiem Autorów

Rada Instytutu

RADA INSTYTUTU FILOLOGII POLSKIEJ prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska – Dyrektor Instytutu FP dr Beata Garlej – Zastępca Dyrektora FP dr Evangelina Skalińska – Zastępca Dyrektora FP dr Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz – Sekretarz Rady IFP