Pracownicy

Dr Magdalena Bober-Jankowska

IMIĘ I NAZWISKO: Magdalena Bober-Jankowska STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE: adiunkt p.o. kierownika Katedry Oświecenia i Edytorstwa członek Rady Instytutu Filologii Polskiej pełnomocnik ds. strony internetowej IFP sekretarz czasopisma Colloquia Litte

Dr Małgorzata Burta

IMIĘ I NAZWISKO Małgorzata Burta STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE adiunkt w Katedrze Romantyzmu i Badań nad Twórczością Cypriana Norwida członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej redaktor-koordynator czasopisma „Biuletyn Polonistyczny" z ramieni

Prof. UKSW dr hab. Tomasz Chachulski

IMIĘ I NAZWISKO Tomasz Chachulski STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE Profesor nadzwyczajny Kierownik Katedry Oświecenia i Edytorstwa PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym, Towarzystwo Literackie im. Adama Mic

Dr Łukasz Cybulski

IMIĘ I NAZWISKO Łukasz Cybulski STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE asystent opiekun Koła Staropolskiego PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH członek Text Encoding Initiative Consortium (TEI) ADRES E-MAIL l.cybu

Dr Anna Dąbrowska-Kamińska

IMIĘ I NAZWISKO Anna Dąbrowska-Kamińska STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE asystent sekretarz Katedry Historii Języka Polskiego ADRES E-MAIL a.dabrowska@uksw.edu.pl WYKSZTAŁCENIE 1988 – magisterium, filologia polska, Uniwersytet Warszaws

Dr Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz

IMIĘ I NAZWISKO Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE adiunkt w Katedrze Współczesnego Języka Polskiego Rzecznik dyscyplinarny ds. doktorantów UKSW Sekretarz Instytutu Filologii Polskiej UKSW Sekretarz Katedry Wspó

Dr Halyna Dubyk

IMIĘ I NAZWISKO Halyna Dubyk STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE adiunkt ADRES E-MAIL halyna.dubyk@gmail.com WYKSZTAŁCENIE 2012 – doktorat, nauki humanistyczne, literaturoznawstwo, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego ZAINTERESO

Dr Małgorzata Furgała

IMIĘ I NAZWISKO Małgorzata Furgała STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE adiunkt po. kierownika Katedry Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego pełnomocnik Dziekana WNH do spraw praktyk studenckich członek Rady Programowej Studium Pedagogizacji UKSW czynny

Dr Beata Garlej

IMIĘ I NAZWISKO Beata Garlej STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE adiunkt w Katedrze Teorii Literatury członek Zakładu Aksjologii i Estetyki Literackiej PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Estetycznego