Studenci

Erasmus+

Koordynator Wydziałowy programu LLP-Erasmus jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym upoważnionym przez Dziekana do prowadzenia spraw związanych z realizacją programu. W roku akademickim 2018/2019 funkcję tę sprawuje dr hab. Anna Zajchowska-Bołtromiuk. kontakt: a.zajchowska@uksw

Most

MOST - BROSZURA INFORMACYJNA Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się pod adresem http://uka.amu.edu.pl/most/ MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zaint