Pracownicy naukowi

Erasmus

Koordynator Wydziałowy programu LLP-Erasmus jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym upoważnionym przez Dziekana do prowadzenia spraw związanych z realizacją programu. W roku akademickim 2018/2019 funkcję tę sprawuje dr hab. Anna Zajchowska-Bołtromiuk. kontakt: a.zajchowska@uksw.

Umowy dwustronne

Wykaz umów bilateralnych obejmujących zakresem badawczym filologię polską Uczelniane lub uczelniane dedykowane dla wydziału 1. Xiamen University of China – historia literatury 2. Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M.P. Dragomanowa w Kijowie – nauki huma