Wydziałowa Rada Studentów

Dodano: 2019-08-15 08:09:04 Data edycji: 2019-09-04 18:54:34
LISTA CZŁONKÓW WYDZIAŁOWEJ RADY STUDENTÓW
WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH

 
Przewodnicząca WRS WNH
 
Agnieszka Rutkowska (Filologia polska)
Kontakt: arutkowska31@wp.pl
 
 
Wiceprzewodnicząca WRS WNH
Aleksandra Tomczyk
Kontakt: aleksandratomczyk01@gmail.com
 
 
Sekretarz WRS WNH
 
Karolina Rempalska
Kontakt: k.rempalska@student.uksw.edu.pl