Podyplomowe Studium Logopedyczne

Dodano: 2019-08-15 10:46:29 Data edycji: 2019-09-28 14:12:44

Podyplomowe Studium Logopedyczne na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego działa od 2001 roku, pomysłodawcami powstania studium byli: ks. prof. dr hab. Jan Bielecki, prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska oraz mgr Alicja Melon.


Program kształcenia realizowany w Studium łączy najlepsze tradycje przygotowania do podjęcia nowego zawodu ze stałą modyfikacją jego treści i ich dostosowaniem do zmieniających się potrzeb. Cechuje go równowaga pomiędzy nauczaniem podstaw lingwistyki, medycyny, psychologii i pedagogiki oraz przedmiotów logopedycznych.      

Celem kształcenia w Podyplomowym Studium Logopedycznym UKSW jest wszechstronne przygotowanie słuchaczy do zawodu logopedy ogólnego oraz stworzenie podstaw do zdobycia specjalizacji neurologopedy i surdologopedy.

Studium przygotowuje słuchaczy do praktycznego wykonywania zawodu. W kształceniu kładzie się nacisk na aspekty psychologiczne w terapii mowy i możliwość bezpośredniego kontaktu z pacjentami na praktykach w warszawskich szpitalach i placówkach oświatowych.