Podyplomowe studia glottodydaktyczne. Nauczanie języka polskiego jako obcego

Dodano: 2019-08-15 10:45:13 Data edycji: 2019-10-03 18:35:19

Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców oraz Wydział Nauk Humanistycznych zapraszają wszystkich absolwentów kierunków filologicznych do rejestracji na roczne 

Podyplomowe studia glottodydaktyczne.
Nauczanie języka polskiego jako obcego 

Link do IRK UKSW (Internetowa Rejestracja Kandydatów)
 

ZAJĘCIA

Program obejmuje 190 godzin zajęć, w tym hospitację lektoratów prowadzonych przez współpracowników Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW oraz samodzielne praktyki glottodydaktyczne.


CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie osób o wykształceniu humanistycznym do pracy w charakterze lektora języka polskiego jako obcego. Program ułożono w taki sposób, by uzupełnić kompetencje osób nie posiadających przygotowania filologicznego i pedagogicznego z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego osób dorosłych.


PROGRAM

W trakcie zajęć uczestnik pozna najnowsze tendencje metodyczne w nauczaniu i sposoby dostosowania metody do potrzeb grupy oraz indywidualnych, osobowościowych cech ucznia, zapozna się z nowymi podręcznikami i zdobędzie praktyczne umiejętności pracy z różnymi pomocami dydaktycznymi, nauczy się opracowywania ćwiczeń, testów i pomocy dydaktycznych. Kształcenie obejmuje również ćwiczenia w pisaniu indywidualnych programów nauczania, zgodnych z odpowiednim poziomem zaawansowania, wymaganym na egzaminach certyfikowanych. Istotną częścią programu jest zapoznanie słuchacza z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w szczególności platform e-learningowych, w nauczaniu języka polskiego jako obcego.


PRAKTYKI

Część programu została przeznaczona na praktyki studenckie, które pokażą, jakimi metodami i za pomocą jakich narzędzi można efektywnie uczyć cudzoziemców języka polskiego oraz  pozwolą sprawdzić zdobyte umiejętności podczas prowadzenia lektoratu.
 
Szczegółowy program oraz informację o wykładowcach można znaleźć na stronie internetowej Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UKSW
 


Przebieg procesu rekrutacji:

1. Rejestracja w systemie IRK UKSW (podyplomowe.uksw.edu.pl) do 30 września 2018.
2. Złożenie (również do 30 września 2018) stosownych dokumentów w sekretariacie Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców (ul. Dewajtis 5, domek nr 3, pon.-pt. w godz. 8:00-15:00):
  • kopia dowodu tożsamości,
  • wydrukowane z systemu IRK podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
  • 2 fotografie (jak do dowodu osobistego),
  • dyplom ukończenia studiów wyższych.

Po zakończeniu wstępnej rekrutacji (kwalifikacja na podstawie złożonych dokumentów) odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami. Jej termin zostanie podany po 30 września 2018.
Na studia podyplomowe przyjęte zostaną tylko osoby, które ukończyły studia wyższe. 
Minimalna liczba słuchaczy konieczna do uruchomienia studiów to 20 osób.
Koszt wynosi 1900,00 zł za semestr (3800,00 zł za rok).

Szczegółowych informacji udziela sekretarz Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców mgr Paulina Boguta-Miller (polish.wnh@uksw.edu.pl, tel.: 22 561 89 63).