Studia podyplomowe

Akademicki Kurs Typografii

Link do: Akademicki Kurs Typografii

Podyplomowe studia glottodydaktyczne. Nauczanie języka polskiego jako obcego

Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców oraz Wydział Nauk Humanistycznych zapraszają wszystkich absolwentów kierunków filologicznych do rejestracji na roczne Podyplomowe studia glottodydaktyczne. Nauczanie języka polskiego jako obcego Link d

Podyplomowe Studium Edytorstwa Współczesnego

Link do: Podyplomowe Studium Edytorstwa Współczesnego

Podyplomowe Studium Logopedyczne

Podyplomowe Studium Logopedyczne na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego działa od 2001 roku, pomysłodawcami powstania studium byli: ks. prof. dr hab. Jan Bielecki, prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska oraz mgr Alicja Melon. Program kształce

Studia podyplomowe - Wiedza o teatrze

Studia podyplomowe „Wiedza o teatrze” trwają trzy semestry (łącznie 410 godzin). Plan studiów został przygotowany na podstawie działającego już na UKSW Instruktorskiego Kursu Kwalifikacyjnego „Teatr”. Studia przeznaczone są dla osób,