Prace dyplomowe

Dodano: 2019-08-15 08:05:59 Data edycji: 2019-09-28 14:33:41

Dokumenty:

 
 • Zarządzenia nr 39/2007 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie prowadzenia księgi dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych , po zmianach zarz. nr 34/2009 z dnia 14.07.2009, zarz. nr 14/2010 z dnia 15.03.2010, zarz. nr 27/2013 z dnia 07.05.2013 oraz zarz. nr 78/2014 z dnia 14.11.2014 - tekst jednolity
   
 • zal 1 - instrukcja archiwizacji pracy dyplomowej
   
 • zal 2 - wzór strony tytułowej pracy dyplomowej
   
 • zal 3 - oświadczenie o autorze pracy dyplomowej
   
 • zal 4 - oświadczenie o udostępnianiu pracy dyplomowej
 

Składanie prac licencjackich i magisterskich

 

I Termin składania prac i terminy obron

Termin egzaminu dyplomowego wyznacza promotor (w porozumieniu z recenzentem i studentem), uwzględniając ustalony wcześniej harmonogram. Większość egzaminów dyplomowych odbędzie się w dniach 27-28 czerwca oraz 3-8 lipca (8 lipca tylko do ok. godz. 14.00, by studenci zdążyli w dziekanacie odebrać numer dyplomu umożliwiający rejestrację na studia II stopnia).
 
Termin składania prac dyplomowych: 
I termin:
II termin: 
III termin:
 
Dziekan na wniosek promotora lub studenta (wtedy do wniosku należy dołączyć pisemnie wyrażoną zgodę promotora) może przesunąć termin złożenia pracy magisterskiej najpóźniej do dnia 30 września.
 

II Dokumentacja, jaką należy złożyć przed dopuszczeniem do egzaminu dyplomowego:

 • jeden egzemplarz pracy dwustronnie drukowanej w miękkiej okładce z podpisem promotora!
 •  wypełniona karta obiegowa
 • cztery zdjęcia formatu 4,5 x 6,5,
 • podanie o wyznaczenie terminu egzaminu dyplomowego i recenzenta, z podpisem promotora-->pobierz podanie
 • praca na płycie CD (typ pliku pdf*)
 • do wyboru: wniosek o odpis dyplomu w jęz. obcym z dodatkowym zdjęciem i opłatą 40 zł - pobierz

WAŻNE!!!

1. Drugą stronę (nienumerowaną) każdego egzemplarza pracy powinno stanowić oświadczenie studenta o samodzielnym napisaniu pracy, podpisane przez autora i promotora pracy (zał. 3 - oświadczenie o autorze pracy dyplomowej dostępne na stronie http://www.wnh.uksw.edu.pl/node/54)
2. Pracę dyplomową należy zarchiwizować na stronie https://apd.uksw.edu.pl/pl/
 

III Przy odbiorze dyplomu


Przy odbiorze dyplomu należy złożyć następujące dokumenty:
 • dowód opłaty za dyplom - 60 zł (dyplom wydawany jest ok. 30 dni od daty egzaminu dyplomowego!
   

IV Kilka ważnych uwag dla studentów i promotorów:

 1. STUDENT PRZYSTĘPUJĄCY DO ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ MUSI MIEĆ WSZYSTKIE OCENY W USOS + ZALICZENIE PRAKTYK W USOS + ZALICZONE SZKOLENIE BHP!!!
 2. DOWÓD OPŁATY ZA DYPLOM – składany przy odbiorze dyplomu!!!
 3. Recenzenta wyznacza promotor.
 4. Terminy egzaminów dyplomowych są ustalane z p. Mirą Oniszczuk (tel. 22 561 89 90) i p. Pauliną Boguta-Miller (tel. 22 561 89 63).
 5. Termin egzaminu dyplomowego wyznaczany jest PRZEZ PROMOTORA w porozumieniu z recenzentem i studentem, przy uwzględnieniu harmonogramu egzaminów dyplomowych wyznaczonego przez Prodziekana ds. studenckich.
 6. Studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego proszeni są o zaktualizowanie w systemie USOS adresu mailowego. Adres w USOS może zmienić dziekanat. Proponujemy, żeby studenci przy składaniu prac informowali o ewentualnej zmianie. Jest to bardzo ważne, ponieważ termin obrony, numer sali i skład komisji dziekanat przesyła mailowo!