Kalendarz akademicki

Dodano: 2019-08-15 08:04:19 Data edycji: 2019-09-28 14:31:24

Rok 2018/2019

SEMESTR ZIMOWY

Dni Organizacyjne dla studentów 1 roku studiów
I stopnia, II stopnia i jednolitych magisterskich:

26-28 września 2018

- WNHiS, WPK, WMP

26 września 2018

- WPiA, WFCh

27 września 2018

- WBNS, WNP, WSR, WNH

28 września 2018

Zajęcia na studiach niestacjonarnych

28 września 2018

Pierwszy dzień na studiach stacjonarnych

1 października 2018

Pierwszy dzień I trymestru*

1 października 2018

Uroczysta inauguracja roku akademickiego

8 października 2018 (wolny od zajęć)

Dzień wolny od zajęć

2 listopada 2018

Ostatni dzień zajęć I trymestru*

14 grudnia 2018

Opłatek uniwersytecki

20 grudnia 2018

Sesja egzaminacyjna I trymestru*

17-21 grudnia 2018

Przerwa świąteczna

24 grudnia 2018 - 2 stycznia 2019

Pierwszy dzień II trymestru*

7 stycznia 2019

Sesja poprawkowa I trymestru*

7-18 stycznia 2019

Ostatni dzień zajęć w semestrze zimowym
na studiach stacjonarnych

28 stycznia 2019

Sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych

29 stycznia - 8 lutego 201

Egzamin centralny z języka obcego nowożytnego

29 stycznia 2019

Przerwa semestralna dla studiów stacjonarnych

11-15 lutego 2019

SEMESTR LETNI

Zajęcia na studiach niestacjonarnych od 15 lutego 2019
Pierwszy dzień zajęć na studiach stacjonarnych 18 lutego 2019
Sesja poprawkowa semestru zimowego 25 lutego - 8 marca 2019

Ostatni dzień zajęć II trymestru*

22 marca 2019

Sesja egzaminacyjna II trymestru*

25-29 marca 2019

Pierwszy dzień zajęć III trymestru*

1 kwietnia 2019

Sesja poprawkowa II trymestru*

8-17 kwietnia 2019

Przerwa świąteczna 17-23 kwietnia 2019
Dodatkowe dni wolne od zajęć 2 i 27 maja 2019
Święto UKSW oraz promocje doktorskie i habilitacyjne 28 maja 2019 (wolny od zajęć)
Ostatni dzień zajęć w semestrze letnim i III trymestrze 14 czerwca 2019
Sesja egzaminacyjna 17-30 czerwca 2019
Egzamin centralny z języka obcego nowożytnego 17 czerwca 2019
Sesja poprawkowa semestru letniego 9-21 września 2019


* Dotyczy kierunków o profilu praktycznym, które zdecydowały się na organizację zajęć w trybie trzysemestralnym.

 
 
 
Więcej informacji na temat organizacji toku studiów na stronie Działu Kształcenia UKSW