Dla studentów

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

FILOLOGIA POLSKA - studia I i II stopnia KULTUROZNAWSTWO - studia I i II stopnia więcej.. ZOBACZ OFERTĘ STUDIÓW: FILOLOGIA POLSKA - studia niestacjonarne I stopnia PROGRAM STUDIÓW PROGRAM SPECJALIZACJI EDYTORSKIEJ PROGRAM SPECJALIZACJI KOMUNIK

Studia podyplomowe

Kalendarz akademicki

Rok 2018/2019 SEMESTR ZIMOWY Dni Organizacyjne dla studentów 1 roku studiów I stopnia, II stopnia i jednolitych magisterskich: 26-28 września 2018 - WNHiS, WPK, WMP 26 wrześn

Podpięcia przedmiotów

Instrukcja (wersja PDF do pobrania) Przedmiot dla danego studenta może być podpięty do jednego lub więcej programów studiów (kierunków studiów). Może też nie być podpięty do żadnego programu, wtedy jednak zaliczenie tego przedmiotu nie posłuży do

Prace dyplomowe

Dokumenty: STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRAC LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH PROCEDURA DYPLOMOWANIA PRZEWODNIK ANTYPLAGIATOWY Zarządzenia nr 39/2007 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie prowadzenia księgi dyplomów i archiw

Przewodnik antyplagiatowy

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK ANTYPLAGIATOWY - wersja pdf.

Regulamin studiów

Regulamin Studiów obowiązujący w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Regulamin studiów obowiązujący od 01.10.2017 od roku akademickiego 2017/2018

Świadczenia socjalne

Szczegółowe informacje dotyczące: Stypendiów Miejsc w akademikach Wykaz potrzebnych dokumentów Znajdą Państwo na stronie Działu Pomocy Materialnej UKSW