studia doktoranckie

Dodano: 2019-08-15 14:41:11 Data edycji: 2019-09-28 14:52:14

Wydział Nauk Humanistycznych UKSW, po uzyskaniu uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego, uruchomił w roku akademickim 2014/2015 studia doktoranckie na kierunku filologia polska w zakresie literaturoznawstwa.


Podstawy organizacyjne i programowe: Regulamin Studiów Doktoranckich na UKSW.

Za organizację studiów doktoranckich oraz realizację programu odpowiadają Dziekan oraz - bezpośrednio - Kierownik Studiów Doktoranckich, który w tym zakresie współpracuje z kierownikami wewnętrznych jednostek organizacyjnych Wydziału.
Celem studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW jest przekazanie wiedzy specjalistycznej, a zarazem ogólnohumanistyczne wykształcenie z uwzględnieniem tradycji rodzimej uczelni i wydziału.
Studia doktoranckie prowadzone są w trybie stacjonarnym. Obowiązek realizacji programu studiów jest jednakowy zarówno dla doktorantów stypendiowanych, jak i niestypendiowanych.
 
PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA
 

Kierownik Studiów Doktoranckich

dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, prof. UKSW
a.szczepanwojnarska@uksw.edu.pl
dyżur: 
wtorek, godz. 13:15-14:45, domek nr 3
 

Sekretarz Studiów Doktoranckich

dr Halyna Dubyk
halyna.dubyk@gmail.com
dyżur:
środa, godz. 16:00-17:00, sala 422
 

Sekretariat Studiów Doktoranckich

wtorek-piątek, 10:00-14:00
mgr Paulina Boguta-Miller
ul. Dewajtis 5, domek nr 3
tel.: 22 561 89 63
e-mail: p.boguta@uksw.edu.pl