Wyniki rekrutacji

Dodano: 2019-09-05 18:44:58 Data edycji: 2019-09-28 15:17:35

Listy rankingowe kandydatów na I rok studiów stacjonarnych na Wydziale Nauk Humanistycznych w roku akademickim 2019/2020:

 
STUDIA I STOPNIA
Filologia polska -
Kulturoznawstwo -
Filologia: specjalność filologia klasyczna -
Filologia: specjalność filologia włoska -
Muzeologia -
 
STUDIA II STOPNIA
Filologia polska -
Kulturoznawstwo -
Filologia: specjalność filologia włoska -