The Nobel Prize in Literature 2018

The Nobel Prize in Literature 2018

The Nobel Prize in Literature 2018 was awarded to Olga Tokarczuk "for a narrative imagination that with encyclopedic passion represents the crossing of boundaries as a form of life." https://www.nobelprize.org/prizes/literature/2018/summary/
Czym jest koło literackie?

Czym jest koło literackie?

Celem Koła Literackiego jest wspomaganie twórczości własnej studentów, podtrzymywanie kreatywności umysłowej oraz kształcenie wrażliwości literackiej. Na spotkaniach obok pracy nad własnymi tekstami, podejmujemy inicjatywy naukowe – dyskusje, spotkania z badacz
Czym jest polonistyka?

Czym jest polonistyka?

Jest zawsze związana z przekroczeniem zastanych norm i granic, również geograficznych. Jest podróżą poprzez historię własnego języka, tożsamości. Podróżą ku czemuś, w licznym, a zarazem doborowym towarzystwie. Mówią o niej prof. dr hab. Mikołaj Sok